Ondertussen

Er zijn tal van terreinen in Nederlandse steden waarop niets gebeurt, waarop door uiteenlopende redenen beoogde ontwikkelingen niet tot stand zijn gekomen. Onderhoud van deze terreinen is vaak minimaal wat soms tot ongewenste situaties leidt. Voor de tijd dat realisatie van een project niet mogelijk is kan het zinvol zijn deze terreinen tijdelijk een andere functie te geven.

Buro Oost heeft op verzoek voor zo’n locatie een voorstel getekend van een parkeervoorziening waarbij een indicatie gegeven wordt van wat een tijdelijke invulling voor de omgeving kan betekenen. Omdat het terrein verhard wordt is het ook geschikt voor andere tussentijdse functies, manifestaties en evenementen.

Functies voor de buurt worden toegevoegd in de ‘buurtstrip’. Hier is ruimte voor beweging, sport en spel. Sculpturen markeren de entrees van het parkeerterrein. hier bevinden zich ook de parkeer- en betaalautomaten.

De overgang van het terrein naar de omgeving bestaat uit een ‘vitrage’ van olifantsgras dat snel groeit, daardoor snel visueel effect en een zeer hoge biomassaproductie heeft (energiegewas voor duurzame energie).