Structuurvisie Twenterand

Samen met Twynstra Gudde heeft Buro Oost de integrale Structuurvisie Twenterand conform de huidige Wet Ruimtelijke Ordening opgesteld. Door intens overleg en door veelvuldig in het gebied te gaan kijken met zowel ambtenaren als politiek is een beeld gevormd van de huidige gemeente. Rekening houdend met de aankomende krimp en met veel respect voor de verscheidenheid aan kernen en landschappen en het unieke noaberschap zet de structuurvisie in op ‘Sterk in verscheidenheid’. De structuurvisie is richtinggevend voor het ruimtelijk beleid voor de komende 20 jaar. In de vergadering van 19 juli 2011 heeft de gemeenteraad de ruimtelijke structuurvisie voor het hele grondgebied van de gemeente Twenterand vastgesteld. De ‘Structuurvisie Twenterand’ is hier te bekijken en tevens raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl