Structuurontwerp T&D-terrein

Buro Oost heeft in opdracht van Rentree en in samenwerking met de gemeente in 2009 een structuurontwerp gemaakt voor het terrein van de voormalige blikfabriek Thomassen en Drijver.

Voor de herstructureringswijk Voorstad Oost, waar het T&D terrein deel van uitmaakt, ligt het accent op een kleinschalige aanpak. Deze is gericht op een verbetering van de woningvoorraad, de openbare ruimte en op het bieden van (sociaaleconomisch) perspectief aan de bewoners. Het T&D terrein bood de kans om ruimte in te passen voor een ontmoetingsplek voor bewoners uit heel Voorstad Oost; een speeltuin en aanliggend wijkgebouw.

De structurele opzet volgt uit het omliggende stratenpatroon. Het terrein vormt een voeg tussen de tuindorpverkaveling van Sluiswijk en de meer gesloten bouwblokken van Voorstad. Naast de groen- en speelvoorziening vormt de centrale oostwest-verbinding een verbijzondering in de structuur. Deze omvat een centraal gelegen groenstrook met bomenrij.