Ruimte voor ruimte Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas moet in het kader van ruimte voor Ruimte van de provincie Limburg ca. 25 kavels van ca. 1000m2 in het buitengebied realiseren. Het gaat om het terugverdienen van de voorgefinancierde gelden voor de sloop van stallen en het inleveren van de rechten van intensieve veehouderijen in het buitengebied. In het door Buro Oost uitgevoerde onderzoek worden drie casussen besproken die ieder in een ander landschap liggen. Bouwen in het buitengebied is alleen mogelijk als de inrichting van de kavel en de architectuur een ruimtelijke kwalitatieve toevoeging zijn voor het gebied. Het resultaat dient de eigenheid van het landschap te verbeteren, te accentueren en te waarborgen. In de notitie worden voor de aangegeven drie kavels middels een analyse van het landschap en zijn occupatie onderbouwde en beargumenteerde mogelijkheden gegeven voor een kwalitatief landschappelijke invulling met bijbehorende bebouwingsmogelijkheden. Het onderzoek is te raadplegen via de volgende link: Onderzoek en mogelijkheden ruimte voor ruimte.