Rivierenwijk Deventer

De opgave voor de herstructurering van de Rivierenwijk te Deventer is te komen tot één wijk, zowel sociaal als fysiek.Het Hanzetracé vormt één van de barrières in de wijk die overbrugd moet worden. Hiervoor wordt een oplossing geboden door woningbouw over de weg heen te projecteren. Brede “ponte vecchio’s” maken de wijk tot één geheel.In het plan worden deelgebieden vormgegeven voor de aanwezige en nieuwe “leefstijlen”.
De groen- en waterstructuur, nu vooral scheidend, aan de randen van de wijk, krijgen een plaats binnen het nieuwe domein.