Nieuw buurtschap Ooy

De opgave was een nieuw buurtschap ten zuiden van Zevenaar te ontwerpen. Het landschap wordt gekenmerkt door een grote mate van openheid. In eerste instantie is er een modellenstudie verricht om tot een situering te komen die op het grootst mogelijke draagvlak kon rekenen. Eerdere pogingen om de locatie voor woningbouw te ontwikkelen waren stukgelopen.Het is een plan geworden dat aan alle zijden omgeven wordt door landschappelijke ruimtes. (o.a. door de ondergrondse Betuweroute ter plaatse) met combinaties van weide, houtwallen en kleine bospercelen. Voor het zuidelijk gelegen landschap is in de exploitatie een stimuleringsfonds opgenomen ten behoeve van verbetering van karakteristieke erfbeplantingen als meidoornhagen en een kerkenpad.

Binnen het plan was het zichtbaar maken van bestaande kwaliteiten een belangrijk uitgangspunt, zo blijven laanbeplanting, molen, bestaande woningen en het zuidelijk gelegen open landschap een rol spelen in het beeld van de ‘buurtschap. Het belangrijkste structurerende element voor het plan wordt gevormd door een centraal groen ingericht pleintje. Verschillende routes komen erin uit en er zijn zichtlijnen naar het landschap. Hierbinnen is een plek voor spel en samenkomst. In de vorm van een iets verdiept liggend niveau kan dit o.a. als pierebadje of schaatsbaantje functioneren. Het woningtype is een verbijzondering van de twee-onder-een-kap. Dwarskappen geven de gevel aan het plein extra hoogte en ritme.