Inrichting buitenruimte Albertusgebouw

In het centrum van Didam wordt het bestaande Albertusgebouw aan de Raadhuisstraat door middel van een westelijke vleugel uitgebreid. Het Albertusgebouw komt met de uitbreiding meer in het park te liggen en zal daardoor onderdeel gaan uitmaken van het park. Door de te wijzigen situatie is een vernieuwde kijk op het park en zijn functioneren noodzakelijk.

De uitbreiding van het Albertusgebouw gaat gepaard met de noodzakelijke vraag naar bijbehorende parkeerplaatsen en een goede aansluiting van de buitenruimte van het gebouw met het park. Buro Oost heeft een nieuw ontwerp opgesteld voor het park.