Groot- en Klein Heidekamp

Om de specifieke karakteristiek van opzet, bebouwing en beplanting te respecteren heeft Buro Oost in opdracht van de Dienst Vastgoed Defensie voor het militaire cluster Groot- en Klein Heidekamp een beeldkwaliteitplan opgezet. Door eerst de aparte kenmerken per tijdsperiode in beeld te brengen is gezocht naar bijpassende randvoorwaarden. Vanaf de Fliegerhorstperiode tot de meest recente ontwikkelingen wordt per periode aangegeven hoe bebouwing, beplanting en verharding benaderd dienen te worden. De onderlinge relaties en de inpassing in het landschap krijgen daarbij extra aandacht.