‘De Nieuwe Hof van Dieren’

In het Gelders Arcadië, op de overgang van het dorp naar de Veluwse bossen, ligt een locatie met aanleunwoningen en zorgappartementen te wachten op een nieuwe toekomst. Als stapsteen op een nieuwe route vanuit het oosten via een slenk naar het sport- en uitloopgebied in het westen. De groene sfeer van de omgeving is van een jaren vijftig eenvoud en doeltreffendheid.

Er zijn twee scenario’s ontworpen die beide gefaseerd zijn uit te voeren. Het concept is geïnspireerd door een volkstuinencomplex Naerumgardsvej uit Denemarken. Rond de op het zuiden liggende tuinen bepalen hagen het beeld, terwijl vanaf het noorden gezien de voorgevels van de woningen het beeld bepalen. De oriëntatie maakt de woningen uitermate geschikt voor zonne-energie.