Binnenterrein Middelgraafpad

Buro Oost heeft het binnenterrein voor het gesloten woningbouwblok aan het Middelgraafpad ontworpen en uitgewerkt. Rekening houdend met het verplicht aantal parkeerplaatsen, hoogteverschillen, privacy en herkenbaarheid is gekomen tot een zuiver en eenvoudig driedeling. De parkeerplaatsen liggen centraal en licht verdiept, aan weerszijde daarvan zijn grasvelden aangelegd omringd door krentenboompjes met maagdenpalm als onderbeplanting. Een solitaire koningslinde en drie berken brengen rust in het terrein. Rozen zijn aangeplant bij het talud tussen rijvlakken en grasvelden.