1e Melmseweg Veenendaal

Het plangebied heeft een vormgeving nodig die recht doet aan de betekenis van deze plek als entree vanaf de A12 van de woonplaats Veenendaal. Er zijn grote verschillen in schaal en dynamiek. De kavelstructuur van het landschap, zoals die in de vorige eeuw vorm gekregen heeft, is het uitgangspunt van het stedenbouwkundig plan. Bestaande bomen vormen een groen kader voor de woningen.

Een van de drie oorspronkelijke kavels is in de loop van de tijd deel gaan uitmaken van de lintbebouwing langs de Nieuweweg. De situatie is door de verkeersingrepen onduidelijk geworden. Het stedenbouwkundig plan, en later ook de Structuurvisie Veenendaal 2025, geven aan dat er een duidelijk ‘landmark’ gewenst is om de oriĆ«ntatie te verbeteren.

Buro Oost heeft naast het stedenbouwkundig plan het bestemmingsplan opgesteld. Voor het wonen is de bestemming nog ‘uit te werken’.