Portaal versnelt woningbouw in Arnhemse wijk Presikhaaf

04-06-2012

Cobouw/Vastgoedwereld/KEI – Woningcorporatie Portaal gaat het Arnhemse Deltakwartier in herstructureringswijk Presikhaaf de komende vier jaar versneld afbouwen. Ondanks de huidige tijd van stagnatie in de nieuwbouw bouwt Portaal zo’n 500 nieuwe woningen in Presikhaaf. Wachten tot 70 procent van de woningen is verkocht, duurt te lang, stelt regiodirecteur Marco de Wilde van Portaal Arnhem. Het afbouwen van de nieuwe wijk is volgens hem van belang voor de stad: zowel voor een impuls aan de woningmarkt als aan de werkgelegenheid binnen de bouw.

Afgelopen jaar leverde Portaal negen eengezinswoningen en 32 appartementen (huur) op in Deltakwartier. Kopers voor de eerstvolgende 31 nieuwe woningen, die sinds september in de verkoop staan, zijn er echter nog niet genoeg. Regiodirecteur Marco de Wilde verwacht dat de koop toeneemt als Portaal begint met bouwen. “Kopers krijgen op die manier zekerheid over de bouw van hun woning en de opleverdatum” zegt hij in Cobouw.
In totaal bouwt Portaal de komende vier jaar 500 nieuwe woningen in Deltakwartier.
De veelal naoorlogse woningen, waaronder veel portiekflats, maken plaats voor nieuwe eengezinswoningen en stadswoningen. Een groot deel is al gesloopt. Dit najaar start de bouw van de volgende 46 woningen. Deze woningen worden naar verwachting eind 2013 opgeleverd.

Bouwen voor de middeninkomens
De woningen zijn vooral bedoeld voor middeninkomens; een groep die het door de crisis vaak moeilijk heeft om aan een passende woning te komen. ‘‘We merken dat mensen vaak wel genoeg inkomen hebben, maar vanwege aanvullende voorwaarden van de bank toch weerhouden worden van koop’’, aldus De Wilde. Afhankelijk van de markt biedt Portaal naast sociale huurwoningen daarom ook woningen aan in de vrije sector, met een huurprijs tussen
€ 650 en € 900. Huurders kunnen volgens De Wilde later altijd nog tot koop overgaan.
De corporatie biedt de koopwoningen aan met de koopgarantregeling. Daarmee starten de prijzen bij € 190.000.

‘Risico’s welafgewogen’
Portaal zegt veel belang te hechten aan  het snel afbouwen van het Deltakwartier.
De nieuwbouw geeft volgens de corporatie een impuls aan de doorstroming op de woningmarkt en aan de werkgelegenheid binnen de bouw. De risico’s die de corporatie neemt, zijn volgens De Wilde welafgewogen. ‘‘Het leidt natuurlijk tot een lagere kasstroom, maar ook in een slechtweerscenario kan het uit’’, aldus de regiodirecteur in Cobouw.