Werkwijze

Ondersteund door jong talent worden projecten ontwikkeld vanaf de eerste schetsen tot en met de supervisie bij de uitvoering.
De kracht van onze ontwerpen wordt gevonden door een benadering die bestaat uit diepgaande analyse van historie en omgeving in samenhang met onderzoek naar zowel praktische als theoretische issues. Respect voor het verleden en de plek leidt tot fascinatie voor de toekomst.

Als medium tussen omgeving en ontwerp begeleiden we het creatieve parcours van het ruimtelijke proces. Beeldende communicatie en aansprekende teksten passend bij de doelgroep zorgen voor een vlotte communicatie en breed draagvlak.

In het begeleiden van processen zijn wij partner én adviseur. Sociaal door goed te luisteren, innovatief door elke mogelijkheid in beeld te brengen, kritisch door de dialoog scherp te houden. Elke inbreng van de initiatiefnemer zien wij als input voor creativiteit.