Over Buro Oost

Buro Oost is een maatschap van ir. Joop Nuyens (architect en stedenbouwkundig adviseur) en ir. Chris Vanderheyden  (stedenbouwkundige en landschapsarchitect) die focust op alle vormen van landschap, architectuur en stedenbouw.

Buro Oost onderscheidt zich door krachtige lijnen en korte verbindingen. Een team met frisse kijk door ervaren ogen, professioneel in proces, onafgebroken zoekend naar nieuwe antwoorden. Via de weg van onderzoekend ontwerpen brengen wij alle mogelijkheden in beeld hetgeen goed resultaat biedt voor gesprekken en participatie met politiek en bewoners.

Buro Oost adviseert en ontwerpt op haar kantoor in Arnhem grote en kleine herstructureringsopdrachten, (structuur-)visies, in- en uitbreidingsplannen, bestemmingsplannen, landschapsplannen en beeldkwaliteitplannen.

Buro Oost detacheert stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en tekenaars die als breed opgeleide vakmensen accuraat kunnen worden ingezet. Omdat de vraag naar all round adviseurs met brede vakkennis en gevoel voor politieke en maatschappelijke bewegingen toeneemt stelt Buro Oost  adviseurs ter beschikking die de discussie omtrent ruimtelijke kwaliteit bij grote en complexe opgaven voeden en op scherp stellen.