Stadsbouwmeester en welstand

Stadsbouwmeester

Als stadsbouwmeester adviseerde Chris Vanderheyden het vorige college van B&W in Hilversum over mogelijke structurele ingrepen ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Vooral door te zoeken naar relaties vanuit een ruim perspectief werd de discussie omtrent de structuurvisie gevoed. Hilversumse architectuur en stedenbouw trachtte zij naar buiten te brengen door lezingen te stimuleren en jong en Hilversums talent de kans te geven in o.a een vierentwintig -uurs ontwerp marathon voor de stationslocatie.

 

welstand

Chris Vanderheyden is sinds juni 2013 voorzitster van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente Sittard-Geleen. In de gemeente Ede is zij als stedenbouwkundige en landschapsarchitect lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit sinds 2012.