Nijmegen (detachering)

Een nieuw station en de verdere uitbreiding van de Waalsprong in samenspel met de dijkverlegging Lent had tot gevolg dat voor het verkeersknooppunt Lent een efficiënte en ruimtelijk kwalitatieve oplossing moest komen. De gemeente Nijmegen had hierbij extra expertise nodig. Met een stedenbouwkundige/landschapsarchitect en een ervaren autoCAD tekenaar ondersteunde Buro Oost het gemeentelijke team. Het station en de aangrenzende infrastructuur zijn inmiddels gerealiseerd.