Nijmegen (advisering)

Om de Waal meer ruimte te geven wordt de dijk in Nijmegen in noordelijke richting verlegd. De gemeente Nijmegen heeft in samenhang met externe bureaus en ondersteuning van een kwaliteitsteam de plannen opgezet en aangeboden aan de staatssecretaris. Buro Oost leverde een adviseur ruimtelijke kwaliteit die er op toezag dat de advisering van het kwaliteitsteam overgebracht werd aan de ontwerpers, bracht met regelmaat het kwaliteitsteam samen en legde de basis voor de adviesbrief aan de staatssecretaris.