Almelo (detachering)

Solo en samen met de gemeentelijke ambtenaren werd geadviseerd op verschillende fronten. Stedenbouwkundige begeleiding van o.a. de locaties Indielocatie, Rumerslanden Eugeria en Pooksbelten vormden belangrijke onderdelen. Door vooral alternatieven aan te geven bij gemeentelijke en andere initiatieven werd de discussie aangewakkerd en het hoogst haalbare in beeld gebracht.